Vejle afd.

Kontakt: Charlotte Thomsen

+45 75 85 75 33 vejle@krogh-thomsen.dk

Samsø afd.

Kontakt: Helene Printz

+45 86 59 25 33 samso@krogh-thomsen.dk

Krogh & Thomsen – registreret
revisionsvirksomhed i Vejle

Krogh & Thomsen er en registreret revisionsvirksomhed, som beskæftiger sig med revisions- og regnskabsmæssig assistance samt anden økonomisk rådgivning for mindre og mellemstore virksomheder. Det giver os et godt og indgående kendskab til mange brancher.

De fleste brancher har deres særpræg, særlige arbejdsvilkår og krav. Det er vi meget opmærksomme på. Uden at gå på kompromis med fortrolighed og tavshedspligt bruger vi vort kendskab og viden om en branches særlige forhold, når vi rådgiver. Vore afdelinger er kendte i de lokale områder. Vi skal være vore kunders foretrukne kernerådgiver og kompetente sparringspartner. Vi skal tilføre vore kunder øget tryghed i forbindelse med rapportering af økonomiske oplysninger til långivere, investorer og offentlige myndigheder.

Vi er medlem af FSR – danske revisorer, som er en faglig forening af registrerede revisorer. Foreningen er meget aktiv med udvikling af værktøjer, som øger kvaliteten af vor rådgivning. Foreningen sikrer endvidere medlemmerne løbende ajourføring af relevant lovgivning.

Der er etableret et kvalitetssystem, som sikrer en ensartet høj kvalitet af vore ydelser.