Skat

Vor skatterådgivning og assistance inden for skatteområdet følger revisorlovgivningens rammer.
Det betyder, at god revisorskik og god rådgivningsskik bliver overholdt, så vor uafhængighed og troværdighed ikke kan anfægtes.
Den registrerede revisors uddannelse, der hele tiden ajourføres, giver en god teoretisk baggrund for rådgivning i skattemæssige forhold.
Vor assistance omfatter blandt andet opgørelse af den skattepligtige indkomst og bistand i skattesager samt forhandlinger med skattemyndighederne.
Det giver sikkerhed for, at skatten ikke bliver højere, end den skal være.
Er den nødvendige ekspertise ikke til stede på et bestemt område, søger vi assistance hos skatteeksperter med særlig viden på det pågældende område.

Skattemæssig rådgivning og planlægning sikrer den optimale skattemæssige stilling for virksomheden og dens ejere, både i den aktuelle driftssituation, i forbindelse med køb eller salg af virksomhed eller ved generationsskifte.

Vi rådgiver på en lang række områder ud over skat.
Læs mere om det under
Rådgivning.