Bogføring

Udarbejdelse af årsregnskabet/rapporten er ét område af vor regnskabsmæssige assistance.

For alle årsregnskaber/rapporter gælder det, at de skal være retvisende og opfylde visse kvalitetskrav. Et af kvalitetskravene er, at årsrapporten skal være pålidelig og oplyse om forhold, der normalt er relevante for regnskabsbrugerne.

Som et seriøst revisionsfirma har vi kendskab til alle disse krav, så både kunde og pengeinstitut har tillid til os.

Udarbejdelse af periodiske regnskabs- og budgetkontroller samt regnskabsanalyse er andre ydelser, der sikrer vore kunder et klart overblik over den økonomiske situation.

Bogføringsassistance er også ét af vore områder.

Vi hjælper med start af bogholderi og anskaffelse af EDB, hvis kunden selv ønsker at bogføre.

Mange mindre virksomheder nøjes dog med at fakturere og føre en kasserapport, som kunden trygt overlader til bogføring hos os.

Vi følger da virksomheden løbende og kan yde en god rådgivning.