Rådgivning

Vi assisterer med en bred vifte af rådgivningsopgaver, hvor vi er sparringspartnere for vore kunder.

Netop rådgivningen er et af vore væsentlige arbejdsområder i dag.

Vor rådgivning omfatter områder som:

  • Virksomhedsstart
  • Skat
  • Investeringer
  • Finansiering
  • Selskabsomdannelse
  • Ejerskifte

Eksemplerne på rådgivning er ikke udtømmende, da området hele tiden udvikler sig i takt med Samfundsudviklingen, både nationalt og internationalt.

I alle opgaver er det vigtigt, at rådgiver har et indgående kendskab til virksomheden. Som virksomhedens revisor er vi i besiddelse af det fornødne kendskab.

Lige som vi ved, hvad vi er gode til, ved vi også, at vi ikke mestrer alt.

Derfor samarbejder vi i Krogh & Thomsen med andre eksperter på områder, hvor vi godt kan bidrage positivt, men hvor vi ikke selv kan det hele.

Rigtig rådgivning på det rigtige tidspunkt er penge værd!