Kvalitetskontrol

I de senere år er kravene skærpet til de danske revisorer. Det er foreningen af danske revisorer (FSR), der stiller de store kvalitetskrav og løbende kontrollerer, om medlemmerne lever op til disse krav.

Alle medlemmer i foreningen af danske revisorer skal bestå audit (kontrol) for at kunne opretholde deres medlemskab.

Her kan du læse, hvad en kollega skrev efter sin audit hos Krogh & Thomsen :

“…en positiv oplevelse at besøge virksomheden…..”

“…opmuntrende at møde kolleger, der interesserer sig for kvalitetsstyringen og derudover har en god og solid holdning til vort virke som registrerede revisorer….”

“…en rigtig spændende dag med en inspirerende og god, konstruktiv debat om hele kvalitetsstyringsspørgsmålet….”