Revision

Revision udføres, hvor det er et lovkrav, eller hvor der er indgået aftale om revision af årsregnskaber eller andre regnskaber.

Vor opgave som revisor er at revidere årsregnskaber og andre regnskaber aflagt af virksomhedens ledelse.

Revisionen tilpasses den enkelte virksomhed og dennes behov. Som revisorer er vi i besiddelse af en række metoder og teknikker, der gør revisionsprocessen systematisk og målrettet

Revisionsprocessen kan opdeles i :

Planlægning, så vi gør vort arbejde så hurtigt og effektivt som muligt.

Udførelse, vi er forpligtede til altid at leve op til god revisionsskik.

Afslutning og rapportering, ekstern rapport til offentligheden og intern rapport samt revisionsprotokollat til virksomheden.

Vi er offentlighedens tillidsrepræsentant når der afgives erklæringer og rapporter, der kræves af lovgivningen.

Vi skal ifølge lovgivningen være uafhængige og habile, når vi udfører revisionsarbejde.

Vi er underlagt skrappe kvalitetskrav.

Dette betyder, at vore kunder og andre interessegrupper kan stole på os som kvalificerede og kompetente revisorer.