Persondatapolitik

Generel information

Ifølge Lov om behandling af personoplysninger (Persondataloven), Direktiv 95/46/EC
(Databeskyttelsesdirektivet) og Forordning 2016/679 (EU-Databeskyttelsesforordningen), har du ret til at
blive informeret om, hvilke personoplysninger KROGH & THOMSEN I/S, CVR-nr. 19 15 44 08, indsamler og
behandler om dig.
Personoplysninger er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person, dvs.
oplysninger, der direkte eller indirekte kan knytte sig til en person, f.eks. navn, adresse, cpr.nr.,
telefonnummer, mailadresse.
Når vi indsamler personoplysninger, sikrer vi altid, at dette sker på en klar og tydelig måde, så man er
bekendt med, hvilke former for oplysninger, der indsamles og hvorfor oplysningerne indsamles.
Oplysningerne behandles fortroligt og videregives kun med dit samtykke (eksempelvis til pengeinstitut), hvis
det har et nødvendigt formål, samt til offentlige myndigheder hvor dette er lovbestemt.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter I os:

KROGH & THOMSEN I/S – CVR-nr. 19 15 44 08
Ulvehavevej 36, 7100 Vejle
Tlf.: 75 85 75 33 – Mail: vejle@krogh-thomsen.dk

Hvornår indsamler vi personoplysninger

Vi registrerer og gemmer de oplysninger, du giver til os, når vi indgår en aftale/kontrakt om levering af vores
serviceydelser, således en handel finder sted.

Hvilke data indsamler vi

De data vi indsamler er almindelige persondata i form af kontaktoplysning som f.eks. navn, cpr.nr.,
mailadresse, telefonnummer og postadresse og andre relevante oplysninger. Endvidere kan det være
tilfældet at vi indhenter oplysninger fra myndigheder, leverandører, samarbejdspartnere eller andre aktører
for at opfylde vores aftale/kontrakt med dig

Formål med indsamling

Vi bruger de oplysninger, vi indsamler til følgende:

  • Levering af tjenesteydelser
  • Servicering og rådgivning
  • Opfyldelse af gældende lovgivning

Samtykke

Vi indhenter dit samtykke, når dette er påkrævet for at behandle dine persondata med mindre vi har anden
lovlig hjemmel til at behandle dine persondata. Inden du giver samtykke sørger vi for at oplyse dig om, hvad
du giver samtykke til.

Du har til enhver tid mulighed for at trække dit samtykke tilbage ved at rette henvendelse til os pr. post til
adressen KROGH & THOMSEN I/S, Ulvehavevej 36, 7100 Vejle eller pr. e-mail vejle@krogh-thomsen.dk.

Såfremt du vælger at tilbagetage dit samtykke, skal du være opmærksom på, at det muligvis kan medføre
indskrænkninger i de services vi kan tilbyde.

Du skal endvidere være opmærksom på, at vi i nogle tilfælde vil være berettiget til at fortsætte behandlingen
af dine oplysninger, selvom du trækker samtykke tilbage, og den behandling, som baseres på samtykket,
udløber. Hovedsageligt behandler vi dine oplysninger for at opfylde en aftale, som du er part i, og for at
overholde gældende lovgivning, herunder bogføringsloven og hvidvaskloven.

Opbevaring af persondata

Når du køber ydelser hos os, vil vi som udgangspunkt opbevare dine personoplysninger i 5 år plus løbende
år i henhold til reglerne i bogføringsloven. Oplysningerne kan dog i nogle tilfælde opbevares længere, hvis
det er nødvendigt for at overholde juridiske forpligtelser eller for at håndhæve vores aftaler.

Vi sletter dine data, når de ikke længere er nødvendige til de formål, de er indsamlet til eller påkrævet for at
overholde gældende lovgivning.

Sikkerhed

Din sikkerhed og tryghed som kunde er vigtig for os. Vi har derfor taget alle tænkelige fysiske og elektroniske
forholdsregler for at beskytte dine data. Fysiske materiale og elektroniske data etc. opbevares sikkert og
forsvarligt efter gældende lovgivning.

Persondata til tredjeparter

Vi offentliggør eller viderebringer som udgangspunkt ikke dine personoplysninger til en tredjepart uden dit
samtykke, medmindre det er nødvendigt for at fuldføre en aftale eller transaktion og nødvendigt for at sikre
overholdelse af gældende dansk lovgivning.

For at kunne opfylde en aftale, vil det dog være nødvendigt at viderebringe dine oplysninger til eksempelvis
lønbureau eller anden samarbejdspartner for at kunne levere vores tjenesteydelser til dig. Som
dataansvarlig, er det vores ansvar at sikre, at dine personoplysninger ikke bliver misbrugt, og vi stiller derfor
høje krav til vores samarbejdspartnere, for at sikre os mod misbrug af oplysningerne.

Vores hjemmeside: cookies og andre eksterne links

Vores hjemmeside indeholder ikke links til eksterne hjemmesider, dog placerer vi kun tekniske nødvendige
cookies.

Dine rettigheder

Som kunde hos os kan du ved forespørgsel til os få indsigt i, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvor
de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine data, og
hvem, der modtager data om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers
privatlivsbeskyttelse og forretningshemmeligheder.

Hvis oplysningerne er forkerte, ufuldstændige eller irrelevante, har du ret til at få oplysningerne rettet eller
slettet.

Klagemuligheder

Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine oplysninger. Klage skal indgives til:
Datatilsynet – Borgergade 28, 5. – 1300 København K – tlf. 33 19 32 00.

Sidst ændret 13/11 2018.