Personale

Helene Printz

- Revisorassistent

Har været i branchen siden 1986.
Ansat hos Revisionsfirmaet Niels Rudbeck og fulgte med til Krogh & Thomsen efter fusionen i 1999.